Far har godbiter i lommen. Da får han lommetyver på besøk